I. U kolébky malého anděla.

 

     Asi 840 km západně od Českých Budějovic leží na řece Seine světové velkoměsto Paříž. Tam spatřil světlo světa 30. listopadu 1913 milý hošík Vít Fontgalland. Zbožní jeho rodiče byli vzornými katolíky. Otec jeho, hrabě Fontgalland, byl právníkem. Přítelem rodiny byl zbožný biskup Gibergues. Ten předpovídal šťastným novomanželům, že sňatek jejich bude provázen zvláštním požehnáním. A budoucnost to potvrdila. Již při narození Vítkově se to projevilo. Dítko bylo v nebezpečí života. Proto je zaslíbili rodiče nejsvětější Panně. Po tři roky mělo nositi barvy matky Boží – bílou a modrou.

     Pro nebe zrodilo se dítě na křtu sv. v předvečer svátku Neposkvrněného Početí P. Marie, dne 7. prosince. Křest sv. mu udělil biskup Gibergues. Když byl po křtu sv. zanesen k oltáři Matky Boží, tu neodvratně upíral očka na světélko hořící před oltářem. Biskup vrátil dítě matce se slovy: „Hle, zde máte malého anděla, přeji Vám, aby se Vítek stal statečným křesťanem a věrným služebníkem matky Boží.“

 

Další

Obsah

Můj SEZNAM